Telefoon:
071 - 562 22 62
Fax:
071 - 562 22 63

E-mail:
info@2extrahands.nl

Referenties

  Referenties

 

Aandrijftechniek

A.Z. Hollink B.V.

Federatie voor Aandrijftechniek     
en Automatisering                      

 

Adviesbureaus

Contain Organisatie Advies           

FTT Procesontwikkeling B.V. 

TNO Management Consultants        

 

Automatisering
MostWare Automatisering B.V.

 

FinanciŽle dienstverleners
Intermap Holding B.V.                 

RL financial solutions                   


Garagebedrijven

Profile Tyrecenter Blok Den Haag   

Van der Toorn Autoís

 

Gemeenten

Gemeente Gouda  

Gemeente Leiden

Gemeente Leiderdorp

Gemeente Oegstgeest            

Gemeente Zoetermeer 

 

Marketing / PR bureaus

BEY evenementen                      

Peter Wijnen PR                         

 

Ondersteuning
Wmo-adviesraden                

 

SecretariŽle Dienstverlening

Quality Company Support

 

Verenigingen

FME-CWM                                 

Koninklijke Nederlandse Roeibond   

NVPT                                       

RPCP Zuid-Holland Noord             

VVE Rotterdam e.o.                    

 

Zorg- / welzijnsinstellingen

Rijnland Zorggroep

Servicepunt Welzijnsinformatie

Zorgbelang Zuid-Holland

 

 

| www.azhollink.nl

| www.feda.nl 

| www.contain.nl

| www.fttproces.com

| www.tno-managementconsultants.nl

 

 

| www.mostware.nl

 

 

| www.iping.nl  

| www.rlfinancialsolutions.nl

 

| www.profiletyrecenterblok.nl

| www.vdtoornautos.nl

 

| www.gouda.nl

| www.leiden.nl

| www.leiderdorp.nl

| www.oegstgeest.nl

| www.zoetermeer.nl

 

 

| www.bey.nl

| www.peterwijnenpr.nl

 

 

 

 

 

| www.qualitycs.nl

 

 

| www.fme.nl

| www.knrb.nl

| www.precisieportaal.nl
| www.rpcp-zhn.nl

 

 

| www.rijnlandzorggroep.nl

| www.servicepuntwelzijnsinformatie.nl

| www.zorgbelangnederland.nl