Telefoon:
071 - 562 22 62
Fax:
071 - 562 22 63

E-mail:
info@2extrahands.nl

Notuleerservice 

Partijen komen regelmatig bijeen om onderwerpen te bespreken en besluiten te nemen over zaken die soms verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor een organisatie. De efficiency en het resultaat van vergaderen wordt dan bepaald door de agenda, het leiderschap van de voorzitter en de mate van medewerking van de betrokkenen. Een goede verslaglegging van het besprokene door de notulist is daarbij belangrijk!

Bureau 2 eXtra Hands zorgt voor uw verslaglegging en kan desgewenst uw vergaderingen voorbereiden. Een ervaren notulist zal daartoe worden ingezet en in overleg met de opdrachtgever, voorzitter of secretaris de verslagvorm afstemmen. Er zijn verschillende verslagvormen die elk een bepaalde uitwerktijd vergen: 

 • woordelijk verslag
 • essentie-per-sprekerverslag
 • essentie-per-onderwerpverslag
 • besluitenlijst
 • actiepuntenlijst

Vergaderingen

 • Bestuurs-en commissievergaderingen
 • MT-, RvT- en RvB-vergaderingen
 • Algemene Leden Vergaderingen
 • Ondernemingsraadvergaderingen
 • Bouwvergaderingen
 • Hoorzittingen en vergaderingen van klachtencommissies