Telefoon:
071 - 562 22 62
Fax:
071 - 562 22 63

E-mail:
info@2extrahands.nl

Secretariële ondersteuning 

Bureau 2 eXtra Hands verzorgt op en vanuit eigen locatie uiteenlopende secretariële werkzaamheden, zoals u dat van een professioneel secretariaat mag verwachten.
We gebruiken en hebben kennis van moderne communicatieapparatuur inclusief software en beschikken over kwalitatieve materialen en een uitgebreide bibliotheek. U kunt uw 
teksten op papier en/of digitaal aanleveren; ook ingesproken teksten.
 Uw rapporten, verslagen e.d. ontvangt u dan volgens afspraak per e-mail, fax, CD, USB-stick of gebundeld in de gewenste oplage (zwart-wit/kleur) retour. 

Werkzaamheden 

 • Het beheren van uw agenda, het maken en bewaken van uw afspraken
 • Het uitwerken van bedrijfscorrespondentie, rapporten, offertes, interviews, dictafoonopnames
 • Het opmaken, corrigeren en redigeren van uw teksten of presentaties
 • Het verzorgen van uw correspondentie per post, fax of e-mail
 • Het verzorgen van mailings
 • Het opzetten / beheren van uw adressenbestand
 • Het behandelen, registreren en desgewenst afhandelen van klachten
 • Het kopiëren en/of inbinden van stukken – bijvoorbeeld het verzorgen van uw cursusmateriaal
 • Het opzetten / (her)structureren van uw secretariaat
 • Het opzetten / bijwerken van uw (personeels)archief - indien gewenst conform SOD-normen
 • Voorbereiden van beurzen en congressen
 • Ondersteunen bij marketing- en HRM-werkzaamheden